Ocena brak

Walor

Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012

Zróżnicowane natężenie tonu barwy lub
stopnia względnej jasności barwy w malarstwie i grafice.

Pod określeniem "waloryzacja" rozumiano daw.
różne gradacje światłocieniowe na przedmiocie i ich
odtworzenie przez malarza; im była ona wierniejsza
w uchwyceniu niuansów, tym pełniejsza była iluzja trójwymiarowości malowanego przedmiotu.

Współcz.
odróżnia się jako odrębne rodzaje traktowania mai.:
kompozycje ustawione na zasadzie koloru i na zasadzie
w., przy czym w tych ostatnich nie tyle istotny
jest dziś problem wydobycia trójwymiarowości brył,
ile sam układ koloryst, oparty na zestawieniach
zróżnicowanych gradacji tonu lub względnej jasności
barwy; typowymi przykładami obrazów ustawionych
"na walor" są obrazy monochromatyczne,

(franc. va\eur, z późnołac. va\or, od łac. valeo 'jestem silny,
zdrowy')

Podobne prace

Do góry