Ocena brak

WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - UKŁADY POKOJOWE W WENECJI I KONSTANCJI

Autor /Irwin Dodano /04.05.2012

 

Klęska pod Legnano przekonała Fryderyka o konieczności szukania kompromisu i rozbicia za cenę nawet pewnych ustępstw wrogiej mu koalicji. Jedyną drogą wiodącą do tego celu mogło być pojednanie z Aleksandrem III. Cesarz zdecydował się na nie i w pokoju podpisanym z papieżem l sierpnia 1177 r. w Wenecji wyrzekł się dalszego popierania schizmy oraz uznał prawowitość wyboru Aleksandra III.

Pokój nie objął jednak innych członków koalicji. Z królem Sycylii zawarł cesarz jedynie rozejm 15-letni, a z Ligą Lombardzką — nawet tylko 6-letni. Liczył bowiem, że rozczłonkowaną w ten sposób koalicję potrafi rozgromić w pomyślnie j sze j dla siebie chwili.

Bieg dalszych wypadków pokrzyżował jego plany. Konieczność bowiem rozprawienia się z opozycją welficką zatrzymała Fryderyka w Niemczech, odrywając jego uwagę od spraw włoskich. Toteż, kiedy upłynął termin 6-letniego rozejmu z Ligą Lombardzką, cesarz uznał za wskazane zawrzeć również z nią pokój. Podpisano go 25 czerwca 1183 r. w Konstancji.

Podobne prace

Do góry