Ocena brak

WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - SCHIZMA PAPIESKA — ALEKSANDER III I WIKTOR IV

Autor /Irwin Dodano /04.05.2012

 

Wypadki rozgrywające się w Lombardii napawały kurię rzymską niepokojem. Widziała w nich zagrażające Papiestwu niebezpieczeństwo i szykowała się do podjęcia energicznej kontrakcji. W otoczeniu cesarza zdawano sobie sprawę z tych nastrojów. Toteż, kiedy l września 1159 r. zakończył życie Hadrian IV, dyplomacja cesarska postanowiła przeprowadzić wybór odpowiadającego jej kandydata.

Nie zdołano jednakże powstrzymać stronników zmarłego papieża od wysunięcia bojowej kandydatury Rolanda Bandinelli. W rezultacie więc doszło do podwójnej elekcji: >viększość opowiedziała się.za Rolandem. Bandinelli, który przyjął imię Aleksandra III, a procesarska mniejszość — zakardynałem Oktawianem, jako Wiktorem IV.

Żądanie Fryderyka I oddania sporu pod jego arbitraż zostało'przez Aleksandra III odrzucone. Schizma papieska stała się przeto faktem dokonanym, bowiem za Wiktorem IV opowiedział się cesarz. Aleksander III natomiast, poparty przez wpływowy zakon cystersów, zyskiwał sobie zwolenników poza granicami Cesarstwa.

Ich liczba zwiększała się w miarę tego, jak uniwersalistyczne plany Fryderyka I budziły niepokój sąsiadów. Mimo to Aleksander nie zdołał utrzymać się we Włoszech i musiał szukać schronienia we Francji.

Do góry