Ocena brak

WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - PLANY UNIWERSALISTYCZNE HENRYKA VI

Autor /Irwin Dodano /04.05.2012

 

Opanowanie państwa Normanów włoskich zbliżyło Henryką VI do ideału monarchii uniwersalnej, o której marzył jego ojciec. Dalszy rozwój wypadków zdawał się powiększać jego szansę w tej dziedzinie. W tym samym bowiem 1194 r. władca armeńskiej Cylicji uznał się jego lennikiem, zaś na Sycylii dostała się w ręce niemieckie córka Izaaka Angelosa, cesarza Bizancjum, zaręczona z synem Tankreda.

Na życzenie Henryka VI,  poślubił ją jego brat — Filip, stwarzając dla Sztaufów pretekst do ubiegania się o koronę bizantyńską. Wreszcie ze strony króla Cypru wpłynęła j obietnica złożenia hołdu cesarzowi z chwilą, gdy tylko przybędzie na Bli ski Wschód.

Koniecznym warunkiem utrwalenia tych sukcesów było zapewnienie dynastii Sztaufów dziedzicznego posiadania koron — niemieckiej i cesarskiej. Henryk podjął w tej sprawie rokowania z książętami Rzeszy i gotów był w zamian przyznać im jak najszersze uprawnienia spadkowe w stosunku do posiadanych lenn, zaś dostojników duchownych zwolnić z drażniącego ich prawa zagarniania osobistego majątku zmarłego prałata przez monarchę (ius spolii). Obiecywał ponadto włączyć Królestwo Sycylijskie do obszaru Cesarstwa.

Rokowania te w wysokim stopniu niepokoiły kurię rzymską, która — będąc w posiadaniu zwierzchności senioralnej nad Królestwem Sycylijskim — widziała w postępowaniu cesarza wyraźne naruszenie swych praw. Henryk zaś, jako pan Sycylii, nie tylko nie myślał o złożeniu hołdu należnego papieżowi, ale niedwuznacznie sięgał po władzę również na obszarze Państwa Kościelnego.

Już z chwilą opanowania Sycylii zwrócił Henryk VI uwagę na wschodnią część basenu Morza Śródziemnego, pragnąc włączyć ją w orbitę swoich wpływów. W tym celu nawet zdecydował się zorganizować krucjatę (marzec 1195).

Jej realizacji przeszkodziło jednak groźne powstanie ludności sycylijskiej. Kiedy zaś po jego stłumieniu przygotowania do wyprawy zostały ukończone, Henryk zapadł na febrę, która zakończyła się w ciągu paru tygodni jego zgonem (28 IX 1197).

Podobne prace

Do góry