Ocena brak

WALEC OSIOWY

Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013

WALEC OSIOWY — środkowa część łodygii korzenia u roślin; zadaniem jej jest magazynowanie(w tkance miękiszowej) i rozprowadzaniesubstancji pokarmowych i wody za pomocątkanki przewodzącej. Zasadniczymi częściamiskładowymi walca osiowego są: o k o I n i c a,czyli perycykl (najbardziej zewnętrzna warstwawalca osiowego), w i ą z k i p r z e w o d z ą c e(za pośrednictwem których odbywa się rozprowadzaniewody z solami mineralnymi oraz produktówasymilacji po całej roślinie), r d z e ń (zbudowanyz komórek miękiszowych pełniącychfunkcję tkanki spichrzowej) oraz p r o m i e n i er d z e n i o w e (zbudowane również z tkankimiękiszowej).

Podobne prace

Do góry