Ocena brak

WAINWRIGHT JONATHAN (1883-1953) - generał

Autor /ciastko Dodano /02.03.2011

Oficer armii amerykańskiej, we wrześniu 1940 r. rozpoczął służbę na Filipinach. W czasie desantu ja­pońskiego na *Luzon (10 grudnia 1941 r.) dowodził wojskami amery-kańsko-filipińskimi (I korpusem fi­lipińskim) broniącymi północnej części wyspy. Później wycofał swo­je siły na półwysep *Bataan.

W marcu 1942 r., po opuszczeniu Luzonu przez gen. Douglasa *Mac-Arthura, przejął dowodzenie cało­ścią wojsk lądowych, a wkrótce — całością wojsk na Filipinach. 5 ma­ja zmuszony był poddać *Corregi-dor; razem z tysiącami jeńców odbył „marsz śmierci", a następnie przewieziono go do obozu jeniec­kiego w Mandżurii, gdzie doczekał końca wojny. Był obecny 2 września 1945 r. na pokładzie pancernika *Missouri przy podpisywaniu aktu kapitulacji Japonii.

Podobne prace

Do góry