Ocena brak

WADY ROZWOJOWE SERCA

Autor /evelynda Dodano /18.01.2012

Rozwój serca jest procesem złożonym i w związku z tym stosunkowo często podlega zaburzeniom, w wyniku których powstają różnorodne wady rozwojowe tego narządu. Często sprzężone są z nimi zaburzenia rozwojowe układu naczyń krwionośnych, zwłaszcza wielkich pni tętniczych wychodzących z serca oraz uchodzących do niego żył.

Kształtowanie się serca i płodowego układu krwionośnego odbywa się od 4 do 8 tygodnia życia zarodka, toteż przeważająca większość wad rozwojowych serca jest następstwem zaburzeń w tym właśnie wczesnym okresie życia.

 Genezy tych zmian najczęściej nie znamy, prawdopodobnie jednak pewne czynniki chorobotwórcze, działające w tym czasie na matkę ciężarną, mogą wpłynąć niekorzystnie na prawidłowość przebiegu złożonych procesów rozwojowych układu krążenia. Do takich czynników należą niektóre choroby zakaźne, np. toksoplazmoza, najczęściej jednak różyczka matki. Zaburzenia rozwojowe wywoływać również może niedobór w odżywianiu matki ciężarnej, w szczególności awitaminozy. Nie bez znaczenia jest także alkoholizm rodziców oraz naświetlanie ustroju matki promieniami X. Niewątpliwie jednak część wad rozwojowych ma charakter cech dziedzicznych.

Z badań eksperymentalnych (Stockard, Ancel i inni) wynika, że rzadko tylko można mówić o swoistym działaniu tych czynników i wywoływaniu stale określonego typu wady serca; przeciwnie, z reguły różne czynniki wywoływać mogą takie same wady, a jeden czynnik różne zaburzenia. Najczęściej wpływają one na przemianę materii zarodka. Poszczególne części serca i ich składniki wykazują w określonych mo-mcntach swego rozwoju wzmożony proces wzrastania i różnicowania. Te właśnie momenty są szczególnie wrażliwe na działanie czynników hamujących normalne procesy rozwojowe. Po ustaniu działania hamującego narządy nie zawsze wracają do harmonijnego rozwoju, ich części powstrzymywane w rozwoju mogą nic nadążać za rozwojem całości i narząd kształtuje się nieprawidłowo. Czynnikiem zniekształcającym dalszy rozwój serca są wytwarzające się wskutek powyższych zmian nieprawidłowe warunki krążenia krwi, zaburzenia hemodynamiczne.

Niektóre zaburzenia w rozwoju układu krążenia powodują zatrzymanie się kształtowania serca we wczesnych stadiach rozwojowych i wtedy ostateczna budowa narządu może przypominać wcześniejsze stadia rozwoju osobniczego i rodowego. Serce, w którym np. nie wytworzyła się przegroda międzyprzedsionkowa i między komorowa> przypomina swą budową serce ryb: brak przegrody międzykomorowej daje obraz serca płazów; gdy przegroda między komorowa jest niekompletna powstaje serce jak u gadów. Wady rozwojowe serca są obecnie przedmiotem dużego zainteresowania medycyny w związku z szybkim rozwojem chirurgicznego leczenia niektórych z tych wad.

Zaburzenia rozwojowe serca polegać mogą na nieprawidłowym jego położeniu, jak i na nieprawidłowej budowie.

Podobne prace

Do góry