Ocena brak

Wady rozwojowe ręki

Autor /grubaska Dodano /18.12.2012

Przyczyną nieprawidłowości rozwojowych rąk są zaburzenia kształtowania i różnicowania się płytki ręki. Wady te występują u 5,4%o noworodków (Murp­hy). W zależności od rodzaju zaburzeń i okresu ich powstawania dzielimy je na: 1) zaburzenia w ustawieniu tkanek, 2) wady z wrodzonymi ubytkami i bra­kami, 3) wady z przerostem lub zwiększoną liczbą, 4) zrosty palców.

Rozszczep ręki (manuschisis) upodabnia ją do szczypiec homara. Poza szero­ką bruzdą w dłoni może współistnieć zrost, ubytki palców i ektrodaktylia. Upo­śledzenie czynności ręki wynika z rozległości wady i dodatkowych zniekształ­ceń.

Odchylenia osi i długości palców. Wśród tego typu odchyleń rozwojowych na uwagę zasługują wrodzone przykurcze stawów międzypaliczkowych pal­ców IV i V (camptodactylia) oraz odchylenia do boku paliczków paznokcio­wych palca V, rzadziej I (clinodactylia).

Obrączkowate bliznowate przewężenia mogą okalać całą grubość poza tym nie zmienionego palca. Zdarzają się przy tym wrodzone amputacje palców. Występowanie tych wad wiąże się z zaburzeniem krążenia płodowego, z od­cinkowym zbliznowaceniem lub ze zmianami patologicznymi owodni (blizno­wate zaciągnięcie płodowe).

Palce nadliczbowe (polydactylia). Umiejscowione są one najczęściej w oko­licy kciuka i palca V. Nadliczbowy palec może zawierać wszystkie elementy kostno-stawowe i mięśniowe normalnego palca lub może być szczątkowy, wi­szący na skórnej szypule.

Kciuk trójpaliczkowy jest wadą rzadko spotykaną. Niektórzy dopatrują się w niej atawizmu rozwojowego w procesie segmentacji. Kciuk jest powiększo­ny, jego funkcja najczęściej zachowana.

Wrodzony zrost palców (syndactylia) może być skórny lub skórny i kostny. Odróżnia się: 1) palcozrost prosty, gdy szkielet kostny jest uformowany pra­widłowo, a palce są połączone tylko płetwami skórnymi, 2) palcozrost złożony, gdy nierozdzielenie dotyczy także szkieletu palców. Do tej grupy należy rów­nież palcozrost połączony z wrodzonymi brakami i niedorozwojami palców, zwany palcozrostem amniotycznym.

Wady te w większości przypadków dotyczą palców III i IV, w około 50% przypadków występują obustronnie, w około 30% dotyczą palca II i III stóp.

W przypadku rzadko spotykanego zrostu wszystkich palców ręka może przybierać kształt łyżki.

Wady palców i śródręcza upośledzające chwytność ręki wymagają leczenia operacyjnego. Niektóre z nich można operować już po pierwszym roku życia (syndactylia), inne, wymagające współpracy dziecka przy usprawnieniu, usuwa sic później, jednak przed wiekiem szkolnym. Wrodzone ubytki palców, a szczególnie kciuka i wskaziciela mogą być wskazaniem do zabiegów plasty­cznych dla odtworzenia chwytności ręki.

Podobne prace

Do góry