Ocena brak

Wady rozwojowe przegrody serca

Autor /evelynda Dodano /18.01.2012

Zdarzają się one zarówno w obrębie przegrody międzyprzedsionkowej, jak i międzykornorowej. Wyjątkowo przegrody te w ogóle mogą się nie wytworzyć; serce składa się wtedy z pojedynczego przedsionka i pojedynczej komory; mówimy wówczas o sercu dwu przedziałowym (cor biloculare) jak u większości ryb.

W innych przypadkach pojedynczym pozostać może tylko przedsionek (cor morw-atriale) albo tylko komora (cor monoventriculare).

Znacznie częściej obie przegrody serca bywają niekompletne. Mogą one nie łączyć się z sobą i nie podzielić pierwotnie pojedynczego ujścia przedsionkowo-komorowego (kanału uszkowego) na ujście prawe i lewe. Nad zachowanym ujściem wspólnym przed-sionkowo-komorowym (ostium atrioveidriadare commune persistens) utrzymuje się wtedy przedsionkowy otwór pod przegrodowy (foramen subseptale persistensJ, przez który krew przedostawać się może z jednego przedsionka do drugiego oraz do obu komór.

Po urodzeniu połączenie między obu przedsionkami utrzymuje się najczęściej w przypadkach niezamknięcia się prawidłowo ukształtowanego otworu owalnego, o czym mowa była poprzednio. Jest to zjawisko częste i zwykle nie powoduje zaburzeń w krążeniu. Występują one dopiero wtedy, gdy ciśnienie krwi w przedsionku prawym przeważa nad ciśnieniem w przedsionku lewym i krew (żylna) z przedsionka prawego przedostaje się do lewego.

Otwór owalny pozostaje otwarty, gdy jego zastawka ma luki lub jest zbyt mała. Podobne warunki w krążeniu powstają przez ubytki, dodatkowe otwory w samej przegrodzie. W przypadkach złożonych wad rozwojowych serca, utrudniających przepływ krwi drogą prawidłową, komunikacja między obu przedsionkami może okazać sięnawet korzystna.

Przegroda międzyprzcdsionkowa może również ulec przesunięciu w stronę lewą lub prawą. W przypadku pierwszym ujścia żył głównych oraz ujście zatoki wieńcowej mogą się znaleźć obok żył płucnych w przedsionku lewym; odwrotnie — przy przesunięciu przegrody w prawo — ujścia obu, a nawet wszystkich czterech żył płucnych niogą być położone w przedsionku prawym.

Podobne prace

Do góry