Ocena brak

Wady rozwojowe płodu

Autor /Trervexvemo Dodano /30.12.2005

Wada rozwojowa w szerokim znaczeniu to każdy rodzaj przedporodowego zaburzenia rozwoju,które powoduje trwałe morfologicznie lub czynnościowe zmieny.


Do wad nalezy zaliczyc zarówno genetycznie uwarunkowane zmiany budowy i nieprawidlowosci przemiany materii,jak i nabyte w okresie przedporodowym blastopatie-duze wady rozwojowe lubembriopatie-narządowe wady rozwojowe.


Czestosc wystepowania wad rozwojowych jest oceniana srednio na 2-3%.Wkrajach o najniższej umieralnosci okoloporodowej wady rozwojowe maja najwiekszy udzial w umieralnosci okoloporodowej.


Ze wzgl. praktycznych nalezy wyróżnic 2 główne rodzaje wad rozwojowych:
a) wady rozwojowe,które wymagaja leczenia bezposrednio po porodzie (polozników przede wszystkim interesuja te wady)
b) -//- nie wymagaja leczenia w okresie noworodkowym


Ze wzgl na postepowanie lecznicze wyrózniamy 2 grupy:
- wady wymagajace natychmiastowego leczenia operacyjnego
- wady rozwojowe wymagajace wczesnego leczenia zachowawczego


Wczesne leczenie operacyjne w 1 lub 2 dniu zycia nalezy rozwazyc w przypadku nast. wad:
- niedroznosci przewodu pokarmowego
- wad naczyn serca
- rozszczepów kregosłupa i rozszczepów powłok brzusznych


1.Niedrożność przewodu pokarmowego
= głównym objawem niedrożności przewodu pokarmowego podczas ciąży jest wielowodzie
= najważniejszym objawem niedrożności przewodu pokarmowego w okresie noworodkowym są wymioty
a) wczesne powikłania niedrożności przełyku
- zachłystowe zapalenie płuc zmniejsza skuteczność leczenia operacyjnego i szanse przeżycia co najmniej o 50%
b) wczesne rozpoznanie niedrożności przełyku
c) zaerśnięcie jelit
- zwężenia przewodu pokarmowego są znacznie trudniejsze o rozpoznania niż zarośnięcia


2.Wady dużych naczyń serca
a) rozpoznanie
- po odsłuchiwaniu serca noworodka z reguły nie można wyciagnac pewnych wnioskow diagnostycznych
- sinica-niewydolnosc oddchowa-brak tętna na tętnicy udowej-to najwazniejsze kliniczne objawy,któr w okresie noworodkowym wskazuja na wady rozwojowe dużych naczyn serca
- angiokardiopatia
- brak lub osłabienie tętna na tętnicy udowej nasuwa podejrzenie zwężania aorty


3.Wady układu kostno-szkieletowego
a) miesniowe skrzywienie szi
b) wrodzone zwichniecie stawow biodrowych
c) wrodzone zwichnieie stawu kolanowego
d) wrodzona szpotawość goleni
e) wrodzone wady stóp
- stopa końsko-szpotawa
- stopa sierpowata
- stopa hakowata
- wrodzone płaskostopie


5.Wady układu nerwowego:
a) wady mózgu
- bezmózgowie
- akrania
- przepukliny mózgowe
- przepuklina mózgowo-rdzeniowa
- małomózgowie prawdziwe
- wielkomózgowie
- Zespół Arnolda-Chiariego
- brak zakretów kory mózgowej
- agenezja/hipoplazja (brak/niedorozwój)ciała modzelowatego
b) wady rdzenia kregowego
- rozszczep kręgosłupa
- przepuklina ogonowa
- przepuklina oponowo-rdzeniowa
- wodordzenie
- rozdwojenie rdzenia
- jamnistość rdzenia
- wodogłowie


Stany niedotlenienia - przyczyny:
a) wewnątrzmaciczne
- niewydolnośc łożyska
- powiklania pępowinowe
- nieprawidlowe stosowanie srodkow naskurczowych
- dlugotrwaly poród
- łożysko przodujace
- przedwczesne odklejanie łożyska
- operacje położnicze
b) poporodowe
- zaburzenie czynnosci oddechowej ( środki narkotyczne,rozkurczowe,przeciwbólowe )
- zaburzenia rozprężania płuc
- wyłaczenia fragmentów tk. płucnej wskutek aspiracji płynu owodniowego zawierajacego smółkę
- wyłaczenia lub zaburzenia czynnosci ośrodka oddehowego
- zmniejszenie wymiany gazowej wskutek wytworzenia błon szklistych


Noworodek urodzony w zamartwicy
W przypadku zamartwicy u noworodka nalezy natychmiast rozpoczac leczenie ,które polega na pierwotnej reanimacji:
- odessanie
- podawanie tlenu lub sztuczne oddychanie
- maraż serca
- pozajelitowe podawanie leków


Krwotoki wewnątrzczaszkowe ( nadoponowe,podoponowe,podpajęczynówkowe,wewnątrzmózgowe,dokomorowe )


Częstymi zagrożeniami płodu w życiu wewnatrzmacicznym są:
= promieniowanie
= leki
= przeciwciała
= picie akloholu
= cukrzyca
= czynniki chorobotórcze

Choroba hemolityczna do której dochodzi w wyniku konfliktu serologicznego jest złożonym procesem w efekcie którego dochodzi do rozpadu krwinek czerwonych płodu (hemolizy). Należy podkreślić, że jest to wyłącznie choroba płodu całkowicie bezobjawowa dla matki.

Podobne prace

Do góry