Ocena brak

WADY ROZWOJOWE jądra

Autor /liza Dodano /12.01.2012

Większość odmian wrodzonych, dających się wytłumaczyć historią rozwoju, stanowi stałe przemieszczenie czyli zboczenie położenia narządu (dystopia s. ectopia). Jest to albo zahamowanie procesu zstępowania jądra (descensus incomplt-tus), albo zboczenie, wskutek którego jądro w swej wędrówce rozwojowej przyjęło inną drogę niż prawidłowa (descensus aberrans). Zależnie od stopnia zahamowania ' procesu zstępowania zatrzymanie jądra (reUntio testisJ, które zwykle łączy się z zanikiem lub niedokształceniem jądra, albo też z innymi zboczeniami narządów płciowych, może być różne; jądra mogą się zatrzymać w jamie brzusznej (retentio ab-dominalis) lub w kanale pachwinowym (retentio inguinalisj. Jeżeli zstępowanie jądra postępuje nieprawidłowo, wtenczas już w jamie brzusznej może ono przyjąć inną drogę — przemieszczenie wewnętrzne (dystopia testis interna), 1 ub może wwędrować w obręb przepukliny udowej, albo do miednicy małej; może też już po przejściu kanału pachwinowego przesunąć się podskórnie w obręb ściany brzucha czy uda, lub krocza, lub do worka mosznowego strony przeciwległej — przemieszczenie zewnętrzne (dystopia testis externa).

Niezależnie od rodzajów zboczeń położenia jądra, we wszystkich tych odmianach zaVvś3se brak jest jądra w mosznie. Zboczenia te nazywamy wnętrostwem (kryptor-chismus: kryptejn = ukrywać, orchis = jądro), zwłaszcza te przypadki, kiedy jądro postało w jamie brzusznej lub w kanale pachwinowym. Wnętrostwo, jak wszystkie inne odmiany położenia jądra, może być jednostronne (monokryptorch'ismus) lub obu-stronive (bikryptorchismus); to drugie jest jednak ogromnie rzadkie. Marchal 1 stwierdził raz jeden na 10800 zbadanych przypadków u osobników dorosłych. Natomiast zalrzym:inie jądra w jego procesie zstępowania u chłopców przed osiągnięciem dojrzałości płciowej jest zjawiskiem stosunkowo częstym, które przeważnie ustępuje w okresie pokuitania; w niektórych przypadkach zstępowanie jąder można wywołać przez podawanie hormonów płciowych męskich. Wnętrostwo może być częściowe lub całkowite : jesi 0110 częściowe, jeżeli tylko jądro jest przemieszczone, zaś najądrze i nasieniowód zachowują swe zwykłe położenie w mosznie; jest ono całkowite, jeżeli wszystkie te trzy tworv są przemieszczone. U człowieka jądro zatrzymane w swej drodze zstępowania nie wytwarza plemników, podobnie jak u tych ssaków, u któiych poza rują jądra cofają się w obręb jamy brzusznej. Jądro przemieszczone jest na ogół narządem nieczynnym, o ile chodzi o jego funkcję spermiogenetyczną i osobnik z obustronnym wnętrostwem jest niepłodny. Jądro może uzyskać jednak swą normalną czynność, jeżeli drogą zabiegu chirurgicznego lub pod wpływem działania hormonów zdobędzie prawidłowe położenie w mosznie. Zabieg ten czy też kuracja hormonalna winny być dokonane przed zdobyciem i dojrzałości płciowej.

Inną odmianę stanowi skręcenie jądra (inversio testis). Występuje ono w różnych postaciach, z których tzw. skręcenie przednie jest formą najczęstszą; jądro przyjmuje wtedy odwrotne położenie w mosznie, przy czym najądrze leży do przodu od jądra a nasieniowód wskutek tego jest skręcony.

Jądra występują w liczbie dwóch, jedno dla strony prawej, drugie dla lewej. W bardzo rzadkich przypadkach zdarza się jedno tylko jądro, podczas kiedy drugie nie rozwija się. Ten brak ograniczyć się może do samego tylko jądra lub obejmować również najądrze i nasieniowód. W przypadkach zupełnie wyjątkowych połączonych zwykle z innymi ciężkimi wadami rozwojowymi może brakować obu jąder. Do wyjątkowo rzadkich przypadków należy również występowanie trzech jąder. Znane są nieliczne tylko przypadki jądra nadliczbowego, które były poddane badaniu mikroskopowemu i wykazały wszystkie właściwości jądra, chociażby jądra nieczynnego. W przypal lkach tych trzecie jądro znajdowało się w kanale pachwinowym. Inne opisane przypadki trzech, czterech a nawet pięciu jąder nie były kontrolowane czy to przy pomocy mikroskopu, czy nawet noża; do tych obserwacji więc należy odnosić się z wielkim zastrzeżeniem.

Podobne prace

Do góry