Ocena brak

WACŁAWA DZIEJE. Poema, filoz. poemat dram. S. Garczyńskiego

Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012

WACŁAWA DZIEJE. Poema, filoz. poemat dram. S. Garczyńskiego, powst. w Dreźnie 1832 (jako realizacja zamysłu powziętego w Rzymie 1830), dedykowany Mickiewiczowi, wyd. w t.1  Poezji, Paryż 1833, wyd. os. tamże 1867 (z fragm. wykładu Mickiewicza jako przedmową); red. I, pt. Apostata, czyli Wacława życie, czytaną Mickiewiczowi w maju lub czerwcu 1832, wyd. S. Jasińska 1959 w Pamiętniku Bibl. Kórnickiej. Poemat, składający się z 2 części pt. Wacława młodość (plany kontynuacji udaremniła śmierć poety), to luźne sceny, obrazy, wizje, powiązane osobą bohatera, typowego przedstawiciela pokolenia romant., który bardzo silnie przeżywa kryzys wiary w Boga i zaufania do wiedzy. Życie osobiste komplikuje mu kazirodcza miłość do siostry, Heleny, ale gł. nurtem niepokojów i rozterek jest problematyka sensu życia; kiedy sens ten odnajduje w walce o wyzwolenie nar. i przystępuje do spisku koronacyjnego, usiłuje zawrócić go z drogi Nieznajomy (szatan). Niezwykle wysoko ocenił utwór Mickiewicz w prelekcjach paryskich (1842), zestawiając go z Faustem Goethego i twórczością Byrona. Utrwalona w historii literatury teza o wtórności poematu w stosunku do Fausta, Manfreda Byrona i III cz. Dziadów podważana jest ostatnio na rzecz samodzielności Garczyńskiego, inspirowanego tendencjami epoki i przeżyciami osobistymi; te same tendencje wyjaśniać się zdają liczne zbieżności z —> Kordianem Słowackiego (np. funkcja postaci Nieznajomego i Doktora). Niektórzy badacze zaliczają utwór do powieści poetyckich. Szersze spopularyzowanie zawdzięczają W.dz. inscenizacji warsz. A. Hanuszkiewicza 1973. Przekład franc. W. Mickiewicza.

Wyd. z posłowiem M. Bizana W. 1974.

H. TRZPIS Książka na czasie, Kr. 1937; M. PIWIŃSKA Bóg utracony i Bóg odnaleziony, w: Problemy polskiego romantyzmu (zbiór.), S. I, Wr. 1971; Z. STEFANOWSKA Mickiewicz o „W. dz." Garczyńskiego, w: Pióba zdrowego rozumu, W. 1976 (prwdr. 1971); Z. STAJEWSKA „W.dz." Stefana Garczyńskiego, Wr. 1976; Z. SZELĄG Uwagi o chronologii i formowaniu „W.dz." Stefana Garczyńskiego, „Pam. Lit." 1976 z. 1.

Podobne prace

Do góry