Ocena brak

W oparciu o publikacje dotyczące edukacji przeanalizuj jej miejsce i znaczenie dla rozwoju gospodarczego, technologii i kulturowego w dobie globalizmu.

Autor /InenChobeCormoormzfo Dodano /10.02.2007

Cywilizacja na ziemi stanowi system różnorodnych i wzajemnie na siebie działających powiązań, które obejmują rozmaite procesy o znaczeniu lokalnym , regionalnym i państwowym. Zmiany procesów w obecnym świecie nie dotyczy tylko jednego państwa, a dokonujące się zmiany w tym systemie i dotyczące całej społeczności światowej określane są mianem globalizacji. Globalizacja, polega na integracji gospodarczej i społecznej świata. Jest zjawiskiem wtórnym wobec postępu naukowo-technicznego, który najpierw wpłynął na stosunki gospodarczo-społeczne , a następnie na relacje kulturowo-cywilizacyjne.
Człowiek rozwija się i kształci przez całe swe życie. Edukacja jest niezastąpionym elementem ,aby osiągnąć odpowiednie wykształcenie i status społeczny. Daje możliwość lepszego startu w przyszłość. Człowiek obyty, wykształcony, posiadający wiedzę, którą w praktyczny sposób wykorzystuje w życiu, pomaga mu lepiej komunikować się z ludźmi, dużo lepiej radzi sobie w różnych sytuacjach, jest lepiej poinformowany. Edukacja w sposób ciągły i zmienny ewoluuje i zmienia się. Zatem człowiek również musi nadążać za tempem i rozwojem zachodzących zmian w edukacji. Musi się do nich przystosować i cały czas być na bieżąco. Edukacja stała się jednym z ważnych czynników, warunkujących przynależność do społeczeństwa. Na przestrzeni wieków rozwinęła się ludzka cywilizacja. Człowiek opanowując siły przyrody wykorzystał jej bogactwa na własne potrzeby. Ludzie wykorzystując swoja wiedzę, pomagają w osiągnięciach i nabywaniu doświadczeń. Umożliwia to ludzkości lepsze perspektywy życiowe i szybszy dostęp do informacji. Obecnie żyjemy w cywilizacji nauki i techniki. Postęp naukowo-techniczny w zawrotnym czasie dostarczył nam nowoczesnych, szybkich, sprawnych i łatwych w obsłudze urządzeń. Możemy siedząc w domku komunikować się z innymi osobami w świecie. Dzięki wynalezieniu i wprowadzeniu w życie telefonu, internetu , nowoczesnych środków transportu takich jak samolot,samochód doprowadziło to do swobodnego przepływu dóbr i usług.
Nowoczesne mass media z internetem na czele doprowadziły do nieograniczonego przepływu informacji. Ówczesna technologia daje i zapewnia możliwość powszechnego i taniego dostępu do informacji. Środki masowego przekazu umożliwiają poinformowanie we wszystkich sprawach i z każdego miejsca na świcie . Granica i przestrzeń przestały być barierą, która dzieliła niegdyś ludzi. Globalizacja ukazuje dwie odmienności. Z jednej strony daje możliwość z korzystania z najnowszych odkryć technologicznych z drugiej różnego rodzaju zagrożenia.. Nienadążanie za rozwijającą się technologią prowadzi często do wykluczenia ze społeczeństwa. Może on dotyczyć zarówno osób starszych, pewnych grup zawodowych jak i mniejszych społeczności.

Podobne prace

Do góry