Ocena brak

W JAKICH WARUNKACH ZACHODZI WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZE WZGLĘDU NA WYŁĄCZENIE PRZESTĘPNOŚCI CZYNU?

Autor /Remigiusz Dodano /01.12.2011

Wyłączenie odpowiedzialności karnej ze względu na wyłączenie przestępności czynu, zachodzi wówczas gdy sprawca pomimo popełnienia czynu zabronionego nie zostaje pociągnięty do odpowiedzialności karnej z powodu braku przestępności czynu. Są 3 grupy okoliczności wpływających na wyłączenie:

- wyłączające bezprawność czynu. Tzw kontra typy

- wyłączające winę

- wyłączające społeczną szkodliwość czynu.

Okoliczności wyłączające bezprawność czynu dotyczą takich sytuacji, gdy sprawca dokonuje czyn zabroniony, jednakże jego zachowanie nie stanowi przestępstwa ze względu na przepisy prawa karnego lub utarte zwyczaje. Do okoliczności wyłączających bezprawność czynu, czyli kontratypów należą:

I kontratypy ustawowe:

- obrona konieczna

- stan wyższej konieczności

- ostateczna potrzeba

- ryzyko nowatorstwa tzw. Eksperyment naukowy.

II Kontratypy pozaustawowe:

- działanie w ramach uprawnień lub obowiązków

- zgoda dysponenta dobrem

- czynności lecznicze

- karcenie małoletniego

- ryzyko sportowe

- zwyczaj.

Zdarzają się takie sytuacje, w których mimo, że sprawca dokonał czynu zabronionego, nie można go pociągnąć do odpowiedzialności karnej, ponieważ ze względu na zaistnienie pewnych szczególnych okoliczności nie można mu przypisać winy. Do okoliczności wyłączających winę należą:

- stan wyższej konieczności

- niepoczytalność

- błąd co do faktu,

- nieświadomość bezprawności czynu

- błąd co do okoliczności wyłączającej bezprawność lub winę

- rozkaz przełożonego.

Do okoliczności wyłączających społeczną szkodliwość czynu należy znikoma społeczna szkodliwość czynu.

Podobne prace

Do góry