Ocena brak

W jakich sytuacjach „zamiar konkurencji” podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów?

Autor /Protazy Dodano /23.12.2011

Jeżeli łączy się dwa lub więcej samodzielnych przedsiębiorstw, a ich łączny obrót w roku poprzedzającym zamiar połączenia się przekroczył równowartość w zł. 50 miln € to o zamiarze koncentracji należy zgłosić Prezesowi Urzędu Konkurencji i Konsumentów.

Prezes wydaje zgodę na dokonanie koncentracji (decyzja) jeżeli stwierdzi że koncentracja nie narusza konkurencji.

Do góry