Ocena brak

W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH DZIAŁANIE NA ROZKAZ UCHYLA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ?

Autor /Sylwester Dodano /01.12.2011

Rozkaz przełożonego jest okolicznością wyłączającą winę sprawcy tylko wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie 3 przesłanki zawarte w rt. 318 KK. Artykuł ten dotyczy tylko żołnierza:

- żołnierz który popełnia czyn zabroniony

- czyn ten musi być dokonany w wyniku wydanego wcześniej rozkazu przełożonego. Rozkazem jest polecenie określonego działania lub zaniechania, wydane służbowo żołnierzowi przez przełożonego lub uprawnionego żołnierza starszego stopniem.

- powołanie się przez sprawcę na działanie pod wpływem rozkazu jest nieświadomość przestępności czynu.

Odpowiedzialność karna żołnierza nie jest wyłączona, jeśli chciał on lub godził się na popełnienie przestępstwa.

Podobne prace

Do góry