Ocena brak

W jaki sposób stosowanie ropy naftowej przyczynia się do skażenia atmosfery?

Autor /Helena Dodano /31.01.2012

Stosowanie benzyny w silnikach samochodowych doprowadziło do ciężkiego skażenia powietrza w wielu miastach. Spaliny z samochodów i innych urządzeń napędzanych ropą zawierają trujące gazy, takie jak tlenek węgla, nie spalone węglowodory, tlenki azotu i ołów. Niektóre z tych zanieczyszczeń wchodzą w reakcję ze światłem słonecznym, two­rząc smog w wielkich miastach, takich jak Los Angeles czy Meksyk. Kiedy tlenki azotu wymie­szają się z drobinami wody w chmurach, spadają tzw. kwaśne deszcze. Zanieczyszczają one rzeki i jeziora oraz niszczą lasy. Wiele krajów świata podjęło już działania, mające na celu ograniczenie emisji spalin samochodowych. Zachęca się do sto­sowania benzyny bezołowiowej, a w wielu krajach już niedługo nie będzie można zarejestrować samochodu, który nie będzie wyposażony w katali­zator spalin, redukujący w znacznym stopniu emi­sję trujących gazów. Zabiegi te są jednak niewy­starczające, jako że z roku na rok zwiększa się światowe zużycie ropy naftowej.

Podobne prace

Do góry