Ocena brak

W jaki sposób odbywa się ruch pasażerski?

Autor /Mers Dodano /31.01.2012

W ciągu ostatnich dwustu lat znacznie wzrósł ruch pasażerski. Do 1950 roku odbywał się on głównie drogą morską. Obecnie jednak nic nie jest w stanie zastąpić samolotu, szczególnie w podróżach na duże odległości. Każde większe miasto ma przynajmniej jedno, a niektóre nawet cztery, lotniska. Samoloty są tanie, szybkie i, bio­rąc pod uwagę liczbę wypadków przypadających na liczbę lotów i pasażerów, bardzo bezpieczne.
Jednakże również transport lotniczy ma swo­ich zdecydowanych przeciwników. Chociaż sa­moloty nie zużywają więcej paliwa w przelicze­niu na jednego pasażera niż samochody, jest to jednak paliwo o wyższej wartości. Ponadto lotni­ska zajmują znaczne obszary gruntów, które mo­głyby być wykorzystane pod uprawę. Ludzie mieszkający w pobliżu lotnisk skarżą się ponadto na uciążliwy hałas.

Przewóz pasażerów na średnich dystansach odby­wa się za pomocą różnych środków transportu, od kolei, poprzez transport autobusowy, lotniczy, aż po samochody prywatne.
Zaletą szybkich pociągów kursujących pomię­dzy dużymi miastami jest niska cena eksploatacji, szczególnie przy dużej liczbie pasażerów. Linie autobusowe w wielu krajach oferują równie do­godne warunki, są jednak o wiele wolniejsze. Sprawdzają się jednak na trasach, gdzie pasaże­rów jest stosunkowo niewielu. Dla klientów podróżujących regularnie na trasach obejmują­cych ląd i morze najdogodniejszym środkiem transportu wciąż pozostaje samolot.
W krajach wysoko rozwiniętych, na dystan­sach nie przekraczających 400 kilometrów, pod­różujący najchętniej korzystają z prywatnych sa­mochodów, które są najwygodniejsze, i co ważne nie krępują kierowcy ustalonym rozkładem jazdy lub lotów.

Samochód osobowy spowodował zmiany w funk­cjonowaniu współczesnych społeczeństw. Na obrzeżach dużych aglomeracji powstały dzielnice zamieszkane przez ludzi, którzy pracują w mieście, natomiast pragną żyć z dala od zgiełku i pośpiechu. Z tego powodu w godzinach szczytu życie wielkich miast paraliżują korki uliczne. Aby rozładować ruch, buduje się nowe autostra­dy. Ilość samochodów wzrasta, a zanieczyszcze­nia, hałas oraz drgania stanowią coraz większe zagrożenie dla środowiska naturalnego.

■ Ponaddźwiękowy samolot Concorde rozwija prędkość 2330 km/godz.
Francuski pociąg TGV jest najszyb­szym ogólnie dostępnym pociągiem pa­sażerskim świata. Rozwija prędkość do około 300 km/godz.
Stany Zjednoczone mają ponad 6 mi­lionów kilometrów dróg kołowych.

W związku z rosnącym zagrożeniem wiele państw podejmuje działania mające zapobiec dal­szej destrukcji środowiska naturalnego. Zachęca się do wprowadzania bardziej wydajnych oraz przyjaznych dla środowiska środków transportu, jednocześnie nakładając podatki na szkodliwe i mniej wydajne formy. Trwają badania nad wy­nalezieniem nowych, mniej szkodliwych dla śro­dowiska paliw, oraz prace nad wprowadzeniem nowych form transportu, na przykład pojazdów poruszających się po jednej szynie, ruchomych chodników dla pieszych, czy szybkich pociągów.
Dzisiejsza rzeczywistość narzuca życie w szybkim tempie, co wymaga sprawnego, szyb­kiego oraz taniego transportu. Dlatego niełatwo będzie kontrolować jego rozwój działaczom na rzecz ochrony środowiska.

Podobne prace

Do góry