Ocena brak

W jaki sposób oblicza się dyskonto papierów wartościowych rynku pieniężnego

Autor /Romuald Dodano /21.12.2011

Dyskonto jest miarą korzyści finansowych jakie osiąga inwestor z lokaty w papiery wartościowe rynku pieniężnego. Oblicza się go następująco:

D=N-C.k             lub               D=N*n*d/360*100

gdzie:N - nominalna wartość waloru, C.k - cena kupna (emisyjna) waloru,

n - ilość dni od momentu zakupu do dnia jego wykupu przez emitenta

d - stopa dyskontowa, D - dyskonto

Podobne prace

Do góry