Ocena brak

W jaki sposób funkcjonuje parlament? (regulamin, marszałek, komisje, porozumienie)

Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012

 

Pracę każdego parlamentu normuje z jednej strony konstytucja, z drugiej zaś regulamin, uchwalany przez samych parlamentarzystów. Na czele każdej izby parlamentu staje przewodniczący ( w Polsce zwany marszałkiem).

Reprezentuje on parlament w kontaktach z innymi organami władzy oraz kieruje jego pracą. Najbardziej rzucającą się w oczy formą pracy zgromadzenia przedstawicielskiego są debaty na posiedzeniach plenarnych.

W ich trakcie prezentowane są projekty ustaw i uchwał, wymieniane argumenty za i przeciw, proponowane poprawki i uzupełnienia, wreszcie przeprowadza się głosowanie, w którym parlament decyduje o przyjęciu bądź odrzuceniu danego projektu. Również istotną formą pracy parlamentu jest działalność komisji (komitetów) parlamentarnych.

Komitety takie są wewnętrznymi organami pomocniczymi parlamentu. Istnieją komisje zwyczajne (stałe), które zajmują się ściśle określonym zakresem spraw – np. komicja spraw zagranicznych, komisja budżetu, a także komisje nadzwyczajne (specjalne), powoływane do badania konkretnych spraw.

Niektóre parlamenty znają też instytucję komisji śledczej, która może zostać powołana do przeprowadzenia śledztwa w jakiejś ważnej sprawie polityczno – prawnej. Taka komisja ma wglą do tajnych materiałów, może też prowadzić przesłuchania świadków.

Podobne prace

Do góry