Ocena brak

W jaki sposób człowiek przyczynia się do erozji obszarów suchych?

Autor /Wenta Dodano /31.01.2012

Człowiek również przyczynia się do erozji su­chych obszarów kuli ziemskiej. Wspomniane już ..wywianie" części Wielkich Równin na zachodzie Stanów Zjednoczonych w 1930 roku było efektem rabunkowej gospodarki ziemią przez amerykań­skich farmerów. Zniszczona gleba stała się całko­wicie bezbronna wobec siły wiatru.
Podobny los spotkał Sahel - suche tereny tra­wiaste na południe od Sahary. Wypasane tam w zbyt dużej ilości zwierzęta całkowicie znisz­czyły trawy, natomiast ludzie wycięli wszystkie drzewa i krzewy potrzebne im na opał.
Dopóki na Sahel było tyle wody, aby mogły tam zapuszczać korzenie nowe rośliny, wydawało się, że natura jak zwykle sobie poradzi. Jednak, gdy w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych naszego stulecia, obszary Sahel nawiedziła seria dotkliwych susz te całkowicie bezbronne tereny nieodwracalnie przeobraziły się w pozbawione życia pustynie. Padły miliony zwierząt hodowla­nych, głodujący ludzie musieli szukać sobie no­wego miejsca do życia.

Do góry