Ocena brak

VIETINGHOFF SCHEEL HEINRICH-GOTTFRIED von (1887-1952) - generał

Autor /wawel Dodano /02.03.2011

Niemiecki dowódca, uczestnik I wojny światowej, we wrześniu 1939 r. dowodził dywizją pancerną, w czasie walk we Francji i na fron­cie wschodnim - korpusem. W poło­wie 1943 r. objął we Włoszech do­wodzenie 10 armią. W marcu 1945 r. zastąpił marsz. Alberta *Kesselrin-ga na stanowisku głównodowodzą­cego siłami niemieckimi we Wło­szech.

Nawiązał kontakt z przedsta­wicielem wywiadu amerykańskiego w Szwajcarii Allenem *Dullesem i podjął negocjacje na temat kapitu­lacji sił niemieckich we Włoszech, którą podpisał 29 kwietnia 1945 r.

Podobne prace

Do góry