Ocena brak

Video art

Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012

Metoda działań artyst. wykorzystująca
telewizyjną technikę rejestracji i przekazywania
obrazu. Stwarza bogate możliwości kreacji obrazu,
szczególnie przy zastosowaniu cyfrowych technik
zapisu.

Do pionierów sztuki wideo należy niem. artysta
N. J. Paik, tworzący kompozycje z monitorów
telewizyjnych. Pierwsza wystawa v.a. odbyła się w
1969 w Nowym Jorku.

Podobne prace

Do góry