Ocena brak

VICTORIA DEORUM. In qua continetur veri herois educatio, traktat moralistyczny S.F. Klonowica

Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012

VICTORIA DEORUM. In qua continetur veri herois educatio (tj. Zwycięstwo bogów. W którym zawiera się wychowanie prawdziwego bohatera), wierszowany łac. traktat moralistyczny S.F. Klonowica, wyd. b.m.r. (prawdop. w Rakowie 1587-1600). Tytuł tego obszernego, złożonego z 44 pieśni utworu objaśnia autor dopiero w końcu dzieła, odwołaniem się do mitol. opowieści o pokonaniu zbuntowanych tytanów przez Jowisza, co w wykładzie alegorycznym oznaczać miało triumf ducha nad ciałem. Treść V.d. składa się z mechanicznie zestawionych wywodów na temat prawdziwego szlachectwa, zdobywanego cnotą i pracą, a nie urodzeniem, powtarzanych wielokrotnie i uzasadnianych przykładami z różnych dziedzin życia. Towarzyszą im satyr, wycieczki przeciw Żydom-lichwiarzom, zepsuciu duchowieństwa (co w dobie kontrreformacji przyczyniło się do spalenia nakładu), przeciw rozpuście i niewłaściwemu wychowaniu dzieci. Materiał obserwacyjny gromadził Klonowie w toku wieloletniej pracy nad tym dziełem, mimo pewnego krytycyzmu społ. mającym bardzo mierną wartość artyst., przeładowanym niepotrzebną erudycją i wszelkiego rodzaju banałami. Przekł. fragmentu dał sam autor pt. Pożar. Upominanie do gaszenia i wróżba o upadku mocy tureckiej (b.m. 1597); XVIII-wieczny przekł. J.I. Przybylskiego nie wyd.; przekł. filol. fragmentów M. Cytowskiej w: Literatura mieszczańska w Polsce..., oprac. K. Budzyk i in., t.1, W. 1954.

K. LEWICKI „V.d." na tle literatury renesansowej, Sprawozd. Dyrekcji Gimn. I, Stanisławów 1911; M. CYTOWSKA.,,V.d.",zapomniany utwór S.F. Klonowica, „Eos" 1952/53 z. 2; B. MILEWSKA Dwie redakcje poematu S.F. Klonowica „ V.d.", „Eos" 1977 z. 2 A. NOWICKI Boginie S. KlonowicaEuhemer" 1978 nr 1.

Podobne prace

Do góry