Ocena brak

VIAN PHILIP (1894-1968) - admirał

Autor /wawel Dodano /02.03.2011

Wybitny brytyjski dowódca morski, stał się sławny po śmiałej akcjdowodzonego przez niego niszczyciela *Cossack przeciwko niemieckiemu statkowi *Altmark, nktórym więziono 299 brytyjskichmarynarzy. W 1940 r. objął dowództwo flotylli niszczycieli, którwzięła m.in. udział w ewakuowaniu żołnierzy brytyjskich z Namsow środkowej Norwegii i uczestniczyła w pościgu za * Bismarckiemw maju 1941 r.

Później dowodzidywizjonem krążowników na Morzu Śródziemnym, który osłaniał konwoje idące z zaopatrzeniem dla *Malty (m.in. dowodzony przez niego zespół krążowników i ni­szczycieli doprowadził na wyspę część konwoju z Aleksandrii po stoczeniu 21 i 22 marca 1942 r. bi­twy z przeważającymi siłami wło­skimi na wodach Syrty). 10 sierp­nia 1942 r. w czasie operacji *„Pe-destal" dowodził „dywersyjnym" zespołem odwracającym uwagę Włochów od głównego konwoju. Później objął dowództwo zespołu lotniskowców, których samoloty wspierały lądowanie Sprzymierzo­nych pod Salerno we wrześniu 1943 r.

W czerwcu 1944 r. dowo­dził wschodnim zespołem opera­cyjnym (Eastern Task Force) osłaniającym lądowanie wojsk Sprzymierzonych w *Normandii (23 czerwca jego okręt Scylla zo­stał uszkodzony). W maju 1945 r. jego zespół przeszedł na Pacyfik, gdzie wziął udział w walkach o *Okinawę. Po wojnie dowodził Flotą Macierzystą.

Podobne prace

Do góry