Ocena brak

VANDEGRIFT ALEXANDER (1887-1973) - generał

Autor /wawel Dodano /02.03.2011

Dowódca amerykańskiej 1 dywizji piechoty morskiej, przybył z żołnie­rzami do Nowej Zelandii w czerwcu 1942 r. w celu przygotowania swo­jej jednostki do walki. W listopadzie tego roku, mimo zbyt krótkiego cza­su na przeszkolenie żołnierzy i przy­gotowanie ich do desantu na *Gua-dalcanal, operacja lądowania prze­biegła sprawnie.

Za dowodzenie Amerykanami podczas walk na wy­spie został odznaczony Navy Cross i Medal of Honor. W grudniu 1942 r. jego dywizję zluzował XIV korpus gen. Alexandra *Patcha; w lipcu 1943 r. objął dowodzenie I korpu­sem amfibijnym piechoty morskiej, w listopadzie tego roku dowodził lą­dowaniem marines na *Bougain-ville.

Wkrótce został odwołany do Waszyngtonu i przejął dowodzenie całością sił piechoty morskiej.

Podobne prace

Do góry