Ocena brak

Użyteczność krańcowa

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.02.2012

Charakterystyka

użyteczność krańcowa - jest to zadowolenie (korzyść), jakie uzyskuje konsument z konsumpcji każdej kolejnej jednostki tego samego dobra lub usługi (Dach, 2005, s. 96).


Można także powiedzieć, że użyteczność krańcowa dobra jest to przyrost użyteczności uzyskiwany dzięki zwiększeniu konsumpcji tego dobra o jednostkę, przy danym poziomie konsumpcji pozostałych dóbr (Begg, 2003, s. 159).


Jest to przyrost klienta|satysfakcji związany z konsumowaniem jednej jednostki dobra więcej.


Przykład

Dla przykładu konsument kupujący 3 owoce osiąga użyteczność na poziomie 12. Gdy powiększy konsumpcję do 4 owoców jego użyteczność wzrasta do 16. Różnica 16 - 12 jest przyrostem użyteczności, spowodowanym zwiększeniem konsumpcji o jeden owoc, a więc stanowi użyteczność krańcową owoców.

</div>


Autor: Agnieszka Ruszkowska
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry