Ocena brak

użyteczność kanału dystrybucji

Autor /pingwin Dodano /03.04.2013

Stopień spełnienia oczekiwań określonego segmentu nabywców przez —> kanał
dystrybucji danej firmy. Oczekiwania nabywców związane z obsługą dys-
trybucyjną dotyczą długości cyklu realizacji zamówienia, łatwości złożenia tego
zamówienia, pewności dostaw, gotowości dostarczenia produktów w odpowied-
nich partiach, miejscu, czasie, świadczenia dodatkowych usług kredytowych,
naprawczych, instalacyjnych, zapewnienia swobody wyboru itp. 

 

Podobne prace

Do góry