Ocena brak

Uznanie administracyjne tzw. ”swobodne uznanie”

Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011

W procesie stosowania normy prawnej w konkretnym przypadku pewien wpływ na ostateczne ukształtowanie się aktu indywidualnego posiada zawsze organ stosujący normę. Ustalenie i ocena stanu faktycznego, z którym norma prawna łączy pewne skutki prawne zależy od wielu czynników lokalnych, indywidualnych, od subiektywnych właściwości oceniającego. Ocena dowodów jest swobodna .Do ustalonego stanu faktycznego trzeba zastosować przepis prawa , który może operować ogólnymi sytuacjami.

Norma prawna nie może przewidzieć wszystkich przypadków, dlatego norma pozostawia pewien luz, który musi wypełnić organ stosujący normę. W przypadkach , gdy wydanie aktu przez organ mieści się w ramach należycie pojętej interpretacji prawa, można ustalić prawidłowość czy też nieprawidłowość aktu. Cel przepisu prawa jest jeden i jedno tylko rozwiązanie jest prawidłowe. Realizacja przepisu prawa w sposób niezgodny z należytym rozumieniem może być w rozmaity sposób korygowana.

Instytucję zwolnienia organu z mocy prawa od związania ustawowego nazwano “swobodnym uznaniem”, obecnie mówi się o uznaniu administracyjnym.

Podobne prace

Do góry