Ocena brak

Uzdrowisko Busko Zdrój

Autor /appoidacy Dodano /15.10.2007

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP 4
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA 4
1.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 4
1.3. OSOBY UDZIELAJĄCE INFORMACJI 4
2. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE 5
2.1 NAZWA I ADRES SPÓŁKI 5
2.2. HISTORIA SPÓŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM FAKTÓW, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OBECNY KSZTAŁT I SYTUACJE SPÓŁKI 5
2.3. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA SPÓŁKI 7
2.4. WŁADZE SPÓŁKI 9
2.5. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 9
2.6. OBIEKTY SPÓŁKI 12
2.7. ZATRUDNIENIE 14
2.8. OPIEKA ZDROWOTNA I ZAGROŻENIA NA STANOWISKACH PRACY 14
3.0 LOKALIZACJA ?UZDROWISKA BUSKO - ZDRÓJ? S.A. 16
3.1. POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE 16
3.2. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I WARUNKI KLIMATYCZNE 16
3.3. POŁOŻENIE UZDROWISKA NA OBSZARACH PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 17
3.3.1. Strefa ochrony sanitarnej uzdrowiska 17
3.3.2. Parki krajobrazowe 21
4. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 26
4.1 BUDOWA GEOLOGICZNA 26
4.2. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 27
5. ANALIZA ZGODNOŚCI DZIAŁAŃ SPÓŁKI Z WYMOGAMI PRAWA GEOLOGICZNEGO I GÓRNICZEGO 28
5.1. OBSZAR I TEREN GÓRNICZY 28
5.2. KONCESJE 29
5.2.1. Wyłączenie ze spółki Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego w Solcu Zdroju 30
5.3. UŻYTKOWANIE GÓRNICZE 30
5.4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZŁOŻA 30
5. 5. RUCH ZAKŁADU GÓRNICZEGO 30
5. 6. DOKUMENTACJE GEOLOGICZNE ZŁÓŻ WÓD LECZNICZYCH 30
5. 7. WYDOBYWANIE KOPALIN INNYCH NIŻ WODY LECZNICZE 30
5.7.1. Muł borowinowy 30
5.7.2. Ujęcia wód zwykłych 30
5.8. LIKWIDACJA ZAKŁADU GÓRNICZEGO 30
6. EKSPLOATACJA WÓD LECZNICZYCH 30
6.1. CHARAKTERYSTYKA JAKOŚCI WÓD LECZNICZYCH 30
6.2. CHARAKTERYSTYKA UJĘĆ WÓD LECZNICZYCH 30
6.3. SYSTEM EKSPLOATACJI, TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA WÓD 30
6.4. WŁASNOŚĆ GRUNTÓW NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ URZĄDZENIA ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ WÓD LECZNICZYCH 30
6.5. WYDOBYCIA I WYKORZYSTANIE WÓD LECZNICZYCH 30
7. ZAGROŻENIA DLA ZŁÓŻ WÓD LECZNICZYCH 30
7.1. WARUNKI OCHRONY ZASOBÓW I JAKOŚCI WÓD LECZNICZYCH 30
7.2. PROBLEM LIKWIDACJI STARYCH OTWORÓW EKSPLOATACYJNYCH 30
7.3. ZAGROŻENIA DLA WÓD LECZNICZYCH ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 30
7.3.1. Współpraca z władzami lokalnymi 30
7.4. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ WÓD 30
8. GOSPODARKA WODNA 30
8.1. ZAOPATRZENIE W WODĘ 30
8.2. WIELKOŚĆ POBORU ZWYKŁYCH WÓD PODZIEMNYCH 30
8.3. POZWOLENIA WODNOPRAWNE 30
8.4. OPŁATY ZA POBÓR WODY 30
9. GOSPODARKA ŚCIEKOWA 30
9.1. RODZAJE ŚCIEKÓW POWSTAJĄCYCH NA TERENIE UZDROWISKA BUSKO ? ZDRÓJ S.A. 30
9.2. POZWOLENIA WODNOPRAWNE 30
9.3. OPŁATY ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 30
10. GOSPODARKA ENERGETYCZNA 30
10.1. ENERGIA ELEKTRYCZNA 30
10.2. GAZ ZIEMNY I OLEJ OPAŁOWY 30
10.3. WĘGIEL KAMIENNY I KOKS 30
11. OCHRONA POWIETRZA 30
11.1. CHARAKTERYSTYKA EMISJI 30
11.2. DECYZJE ADMINISTRACYJNE ZEZWALAJĄCE NA EMISJĘ GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 30
12. OCHRONA PRZED HAŁASEM 30
12.1. SĄSIEDZTWO AKUSTYCZNE 30
13. GOSPODARKA ODPADAMI 30
13.1. CHARAKTERYSTYKA UZDROWISKA BUSKO ? ZDRÓJ ZE WZGLĘDU NA WYTWARZANIE ODPADÓW 30
13.2.

Podobne prace

Do góry