Ocena brak

Uzasadnij tezę o przydatności stosowania metod prewencji, interwencji i demonstracji w edukacji wczesnoszkolnej

Autor /accepleScorge Dodano /06.05.2005

„Uzasadnij tezę o przydatności stosowania metod prewencji, interwencji i demonstracji w edukacji wczesnoszkolnej.”

Czytając Arends’a możemy zauważyć i stwierdzić, iż zapewnienie ładu w klasie jest procesem niełatwym. Lecz niesamowicie potrzebnym w edukacji wczesnoszkolnej. Gdyż zdobyta wiedzą i doświadczeniem z zakresu wychowania w szkole, uczniowie będą posługiwać się przez kolejne lata. Dlatego tak ważne jest wpajanie wychowankom prawidłowych relacji i zachowań względem nauczycieli i rówiesników.

Aby efektywnie przeprowadzić lekcje nauczyciel powinien uziwać i kierowac się metoda prewencji, ponieważ nauczyciel przedstawia uczniom panujące w szkole reguły. Ważne jest aby reguły były ustalane z uczniami na pierwszym spotkaniu z wychowawcą. Zapobiegnie to wielu nieporozumieniom i problemom miedzy wychowawcą, a wychowankami. By lekcje były prawidłowo przeprowadzane, nauczyciel powinien konsekwentnie wdrażać i stosować ustalenia, aż staną się dla uczniów nawykiem. Jeżeli nauczyciel utrzymuje właściwy tok i impet nauczania, lekcja jest przeprowadzana w prawidłowym tempie, nie rozdrabnia się w poleceniach ani nie naddaje informacji. Dzieki temu wychowawca znajduje „złoty środek”, który pomaga mu prawidłowo prowadzić lekcje. Również ważne jest, aby nauczyciel wypowiadał się w sposób zrozumiały przez uczniów, dzieki czemu chętniej będą się uczyć. Ponadto Kounin podkreśla, że nauczyciel nie powinien zakłucac toku lekcji. Zdarza się, że wychowawca rozpoczyna na przykład jakieś zadanie, a nastepnie porzucając je przed zakończeniem. Ten typ czynności zwany jest „zawieszeniem czynności”. Jednak nie jest to jedyny przykład dezorganizowania lekcji kolejny, którym warto wspomnieć zwany jest „hustawką”. Występuje wtedy, gdzy nauczyciel rozpoczyna jakąs czynność, ptem nie skończywszy przechodzi do kolejnej, aby po jakimś czasie powrócić znowu do pierwszej. Dlatego tak ważne jest przygotowanie do lekcji wychowawcy, zaplanowanie jej od „początku do końca”, gdyz zapobiega to błędnym i nieprawidłowym zachowaniom nauczyciela i utrzymuje prawidłowy tok lekcji. Dzieki zasadom planowania każdych zajęć w zakresie materiału lekcji, jasno formuowanych polecen utrzymuje się właściew zachowanie uczniów, a dzieki tym zasadom nauczyciel nawet w chwilach trudności podaczas prawidłowego toku lekcji potrafi poradzi sobie.
Należy również pamiętać o planowaniu zajęć pod względem czasu i harmonogramu. Waznym elementem lekcji jest początek i jej koniec, zaczynając od przywitania az do pożegnania. Lekcje będą prawidłowo przebiegać, gdy powiemy uczniom czego mogą się spodziewać podczas trwania zajęć, da im to poczucie pewności, dzieki czemu będą miały lepsze wyniki w nauce.
Na początku każdych zajęć, wychowawca ma za zadanie przedstawic i wyjaśnić, czego na danych zajęciach będzie od nich wymagał, powinien okśreślić szczegóły pracy takie jak: forma i jej wygląd, termin wykonania, by uczniowie wiedzieli co dokładnie maja zrobić i na co należy zwrócic uwagę.

Podobne prace

Do góry