Ocena brak

Uwłaszczenie chłopów w XIX w.

Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011

PRUSY

1807 - Zniesienie poddaństwa chłopow

1811 - Edykt regulacyjny (umożliwiał chłopom korzystanie z dobr prywatnych, nabycie własności i pozbycie się pańszcyzny)

1819 - Zakaz rugowania chłopow wydany przez rząd

1821 - Zarządzenie o wykupie powinności (przeliczenie na gotowkę dotychczasowych świadczeń i robocizny umożliwiało ich wykup)

1823 - Rozciągnięcie edyktu regulacyjnego na Księstwo Poznańskie

1848-1850 - Zniesienie resztek praw zwierz - chnich pana wsi do gruntow, uwłaszczenie objęło wszystkie kat. ludności chłopskiej.

Konsekwencje:

Powstanie znacznej liczby dużych gospodarstw wiejskich, liczna grupa chłopow zamożnych i masa małorolnych i bezrolnych

AUSTRIA

koniec XVIIw. - Reformy jozefińskie - gwarancja na dziedziczenie użytkowanej ziemi, pod warunkiem wykonania powinności, zabroniono rugować panu chłopow z ziemi, oczynszowanie prowadzone pod nadzorem władz austriackich - proces rozdrobnienia gospodarstw chłopskich, pan opiekunem dominalnym wsi do końca lat 40-tych XIXw.

1848 - Zniesienie poddaństwa i uwłaszczenie chłopow - odszkodowania dla dziedzicow płacone przez państwo - fundusze na ten cel z podatkow płaconych przez chłopow. Serwitutow nie rozwiazano, co było przyczyną nieporozumień miedzy wsią, a panem.

Konsekwencje:

Rozdrobnienie i karłowatość gospodarstw chłopskich, dominacja ziemian (47% gruntow w ich rękach)

ROSJA

1815-1830 - Konstytucja krola polskiego gwarantowała chłopom wolność osobistą, ale bez prawa do użytkowanej ziemi. W 1818 dekret krolewski - pan jest jednocześnie wojtem. Ograniczony zasięg oczynszowania jedynie w dobrach narodowych.

1841-1864 - Oczynszowanie przede wszystkim w dobrach narodowych, początek akcji rugowania w dobrach prywatnych, 1861 z inicjatywy Wielkopolskiego ukaz carski o oczynszowaniu w dobrach narodowych 9 całkowitych)

1864 - ukaz carski o uwłaszczeniu.

Konsekwencje:

Spadek liczby chłopow bez ziemi, zwiekszenie liczby małych gospodarstw.

Podobne prace

Do góry