Ocena brak

Uwarunkowania życia społecznego

Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012

PODSTAWY ŻYCIA SPOŁECZNEGO

Życie społeczne- wg. Szczepańskiego to „ogół zjawisk wynikających ze wzajemnego oddziaływania zbiorowości i jednostek znajdujących się na pewnej ograniczonej przestrzeni- wszędzie tam, gdzie wskutek znajdowania się na ograniczonej przestrzeni osobniki żywe, korzystające z zasobów tej przestrzeni dla zaspokojenia swoich potrzeb, wzajemnie modyfikują swoje procesy życiowe i swoje zachowania „

-społeczności roślin- nie ma więzi wynikających ze świadomego oddziaływania lub popędów

- społeczności zwierzęce- połączone więzią popędową

- społeczności ludzkie- możliwość przekazywania i kumulowania dziedzictwa wytworów., wartości, zdolności do myślenia i działania symbolicznego

Biologiczne wyznaczniki życia społecznego- cechy budowy organizmu ludzkiego, cechy zachodzących w nim procesów fizjologicznych, mechanizm dziedziczenia cech, popędy, odruchy, skłonności i potrzeby

Geograficzne uwarunkowania życia społecznego:

- środowisko geograficzne jest zespołem czynników oddziałujących na życie społeczeństwa, na jego rozwój gospodarczy, możliwości rozwoju politycznego i ekspansji

- wpływ na życie społeczne ma ukształtowanie terenu, klimat, rodzaj gleby i roślinności

- determinizm geograficzny

Demograficzne podstawy życia społecznego:

- główny składnik w planowaniu społecznego i programowaniu rozwoju społeczno-ekonomicznego, stanowią cechy biologiczne ludności takie jak: płeć, wiek, zdrowotność, płodność, przyrost naturalny, gęstość zaludnienia

Ekonomiczne podstawy życia społecznego:

- sposoby użytkowania zasobów środowiska

- środki zaspokajania potrzeb

- umiejętności i sprawności, jakie rozwijają się wśród pracujących

- organizacja pracy

- proces produkcji (praca, przemoc, narzędzia)

- forma własności środków produkcji

Do góry