Ocena brak

UWARUNKOWANIA ŁADU MIĘDZYNARODOWEGO

Autor /adas Dodano /29.03.2011

W sytuacji napięcia międzynarodowego i zagrożenia pokoju stosowane są różne formy działań które służą łagodzeniu konfliktów. Długofalowy charakter mają działania ułatwiające społeczności przechodzenie od stanu bezładu do stabilnego ładu międzynarodowego. Historia dostarcza nam przykłady bezładu. By to przezwyciężyć od wieków społeczność międzyn. dąży do porządku w postaci ładu politycznego. W rozumieniu J. Kukułki porządek międzyn. oparty jest na prawie i systemie międzyn.

Ład polityczny – równowaga pewnych relacji w skali globalnej oraz zbilansowanie się i zbieżność stanowisk państw.

W nowożytności ustanowiono ład polityczny w 1648 r. pokój westfalski kończący wojnę 30- letnią , kolejny w 1815 r. na kongresie wiedeńskim. Po I w. Św. Na konferencji wersalskiej mocarstwa ustanowiły nowy ład status quo , ustalono: nowe terytorium Europy, bezpieczeństwo zbiorowe zobowiązujące do pokojowego regulowania sporów. Przyczyną zburzenia ładu wersalskiego była nieskuteczność systemu opartego na założeniu utrzymania pokoju przez prawo. Po II w. Św nowy porządek który ma 2 płaszczyzny:

1 – ONZ system bezpieczeństwa zbiorowego

2 – polityczna stworzona w systemie jałtańsko – poczdamskim.

Cechą tego ładu była koncentracja siły politycznej, militarnej USA i ZSRR. Pozostałe czynniki bezpośrednio lub pośrednio były podporządkowane liderom. Różnice miały charakter militarny, polit. ekonom. Powstał skuteczny, niebezpieczny system kontroli rywalizacji, mocarstwa i sojusznicy starali się osłabić siły przeciwnika lecz rywalizacja ta przeszła do historii jako zimna wojna. Była ona treścią stos. międzyn. i skończyła się załamaniem porządku jałtańsko – poczdamskiego, kryzysem komunizmu oraz Związku Radzieckiego.

Podobne prace

Do góry