Ocena brak

Utopia jako sposób wyrażania myśli politycznej. Nowożytne utopie

Autor /Gelsduews Dodano /06.08.2006

Temat pracy:
Utopia jako sposób wyrażania myśli politycznej.
Nowożytne utopie.

Wstęp

Pojęcie Utopii jest wstępnym zarysowaniem problematyki pojawiającej się w pracy na temat „Utopia jako sposób wyrażania myśli politycznej”, w którym to temacie ściśle zawarta zostanie teza- utopii nowożytnych. Utopia oraz jej całkowite zaprzeczenie – antyutopia, to przede wszystkim mocno uproszczony obraz świata przedstawiający stereotypowe wyobrażenia społeczne. Jest on nierzeczywisty, kompletnie nierealny do zrealizowania. Ludzie- utopiści, żyją w przeświadczeniu, iż są obywatelami idealnego państwa. Przeważnie są zamkniętym kulturowo społeczeństwem, egzystującym z dala od świata np. w utworach literackich przedstawione wyspy utopijne znajdują się gdzieś daleko na krańcu świata- świata odrealnionego. Zadaniem utopisty jest pochwała strony socjalnej oraz cywilizacyjnej narodu, który to doszedł do tego drogą licznych wyrzeczeń i pracy. Człowiek- marzyciel to uciekinier od życia realnego, pragnący rozpocząć wszystko od nowa, stając się niepoprawnym utopistą. Ta idea państwa idealnego, dobra najwyższego to przede wszystkim fikcja, nie mająca szans realizacji. Wybitny poeta, filozof Platon ukazał model władzy, który stał się inspiracją dla większości idei utopijnych, przedstawił doskonały ustrój. Państwo utopijne to przede wszystkim mit, którego wyidealizowany ład społeczny to perfekcyjna władza oraz trwałość przyjętych zasad. Utopia to kult doskonałego porządku, zabezpieczenie przed chaosem, demoralizacją. Jest to kompozycja tradycyjnych relacji społeczeństwa. Struktura władzy nie jest poddawana większej kontroli. W niektórych dziełach literackich takich jak np. „Państwo Słońca” jest przedstawiona jednostka, która sprawuje piecze nad większością społeczną oraz ma jej całkowite poparcie. W sposób racjonalny i odpowiedzialny rozpatruje i zarządza sprawami państwa. Przedstawia cnotliwą postawę dobrego obywatela, co pozwala wykluczyć pisane prawo, zasady czy kodeksy. Umożliwia to również absolutna zgoda mieszkańców. Kontrola poszczególnych dziedzin życia sprzyja całkowitemu braku stosowania przymusu oraz terroru społecznego. Pojęcie Utopii narodziło się w epoce renesansu, której to prekursorem był Tomasz Morus. Termin Utopia jest zapożyczony z jednego z dzieł Morusa. Dzieła, które uważam za najlepiej oddające wizje idealnego państwa według utopii nowożytnych to dzieła: Morusa; Campanelli; Bacona oraz dwa zachwycające utwory o antyutopii- Orwella „Folwark zwierzęcy”; „Rok 1984”.

Tomasz Morus „Utopia”

Morus przedstawił kryzys wartości humanistycznych i politycznych, pobudzając marzenie o lepszym świecie, gdzie życie wydaję się prostsze, a los bardziej przychylny. Bohaterem utworu Utopia jest Rafał Hytlodeusz, który wybrał się w podróż do nowego świata. Opowiada on o utopijnym państwie położonym na wyspie znacząco oddalonej od reszty świata.

Podobne prace

Do góry