Ocena brak

Uszkodzenie nerwu pośrodkowego

Autor /gruszka Dodano /09.05.2014

Nerw pośrodkowy pochodzi z pęczka przyśrodkowego i bocznego splotu ramiennego (C5-Thl). Objawy uszkodzenia tego nerwu są ściśle związane z poziomem urazu. W wyniku uszkodzenia pojawiającego się na poziomie stawu łokciowego i powyżej dochodzi do porażenia zginaczy ręki i zginaczy długich palców (z wyjątkiem mięśnia zginacza łokciowego nadgarstka i części łokciowej mięśnia zginacza głębokiego palców

- unerwianych przez nerw łokciowy). W wyniku tego powstaje charakterystyczne ułożenie dłoni „do przysięgi”, pojawiające się przy próbie zginania palców - zginają się palce IV i V oraz częściowo III, wyprostowane pozostają palce II i I (ryc. 4.1); dochodzi do upośledzenia nawracania i odwodzenia ręki.

Uszkodzenie nerwu promieniowego w części dy-stalnej przedramienia powoduje dysfunkcję mięśni unerwianych wyłącznie przez ten nerw. Ułożenie dłoni „do przysięgi” nie występuje, za to charakterystyczne jest niedostateczne odwodzenie, nawracanie i przeciwstawianie kciuka.

Uszkodzenie części czuciowej nerwu pośrodkowego prowadzi do zaburzeń czucia części dłoniowej trzech i pół palca od strony promieniowej (palce I, II i pół III). W wyniku zaniku unerwienia dochodzi do atrofii mięśni kłębu (mięśnie kciuka: odwodziciel krótki, zginacz krótki, prze-ciwstawiacz, przywodziciel).

Wśród przyczyn uszkodzenia nerwu pośrodkowego wymienia się: złamanie trzonu kości ra-miennej, ucisk przez głowę śpiącego partnera, ucisk przez opaskę elastyczną lub Esmarcha, zmiany w mięśniu nawracającym obłym (nerw pośrodkowy przechodzi pod tym mięśniem),

nadkłykciowe złamanie kości ramiennej typu wyprostnego z przemieszczeniem, anomalia rozwojowa w postaci wyrostka nadkłykciowego kości ramiennej, złamania obwodowej części przedramienia. Do szczególnie częstych zalicza się uszkodzenia na poziomie nadgarstka, gdyż nerw tej jest położony powierzchownie. Praktycznie każda rana cięta tej okolicy powoduje zranienie tego nerwu.

 

Podobne prace

Do góry