Ocena brak

Uszkodzenia rdzenia kręgowego

Autor /MesyitendyMes Dodano /14.12.2007

Pod określeniem urazy czy też uszkodzenia rdzenia kręgowego kryje się każde naruszenie ciągłości nerwów rdzenia. Przyczyną uszkodzenia może być uraz lub czynniki nie związane z urazem. Uszkodzenia urazowe są najczęściej następstwem wypadków komunikacyjnych, wypadków w pracy lub w domu lub w trakcie uprawiania sportu (np. skok do płytkiej wody, jazda konna, gimnastyka, motocross, jazda na nartach i inne). Uszkodzenie nie związane z urazem jest wynikiem niezamierzonego przerwania ciągłości rdzenia kręgowego w trakcie operacji chirurgicznej lub następstwem choroby (np. guzów tej okolicy).

Klasyfikacja urazów kręgosłupa

Pierwsze to złamania kręgosłupa bez uszkodzeń struktur nerwowych. Powstają w wyniku działania siły uszkadzającej o malej lub umiarkowanej wartości. Nie naruszają w sposób istotny środkowych i tylnych elementów stabilizujących kręgosłup- stad są to najczęściej złamania stabilne. Urazy tego typu nie powodują istotnego uszkodzenia rdzenia kręgowego. Rokowanie i efekty leczenia są dobre.

Drugie natomiast są to złamania z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (najczęściej szyjnego i piersiowo-lędźwiowego odcinka kręgosłupa). Są następstwem zadziałania podobnych mechanizmów uszkadzających, ale o znacznie wyższej energii siły urazowej. W następstwie uszkodzeniu ulegają tylne lub tylne i środkowe elementy stabilizujące kręgosłup ( tzw. złamania niestabilne). Konsekwencja przemieszczenia się elementów kostnych kręgosłupa jest uszkodzenie struktur neurologicznych (w tym głównie rdzenia kręgowego). Uszkodzenia tego typu wymagają najczęściej szybkiej interwencji chirurgicznej zmierzającej do usunięcia elementów uciskających na rdzeń i uzyskania stabilizacji kręgosłupa.

W zależności od stopnia uszkodzenia rdzenia kręgowego przy niestabilnych urazach kręgosłupa wyróżniamy:

Całkowite uszkodzenie rdzenia kręgowego: (syndrom Bastiana) powoduje zniesienie wszystkich rodzajów czucia ( ból, dotyk, temperatura, położenie w przestrzeni). Następuje porażenie wszystkich grup mięśniowych unerwianych przez uszkodzony segment rdzenia oraz przez segmenty rdzeniowe znajdujące się poniżej miejsca uszkodzenia.

Częściowe uszkodzenie rdzenia kręgowego:
Typ A: objawia się porażeniem ruchowym i zniesieniem czucia powierzchniowego, ale ze śladowym czuciem głębokim w stopach.
Typ B: skutkiem tego typu uszkodzenia są niedowłady znacznego stopnia uniemożliwiające funkcjonalne wykorzystanie niedowładnych kończyn.

Typ C: u pacjenta występują niedowłady mniejszego stopnia, które jedynie utrudniają funkcjonalne wykorzystanie niedowładnych kończyn.

Im wyższy jest poziom uszkodzenia rdzenia kręgowego (tj. im bliżej mózgu), tym większy jest wpływ tego uszkodzenia na sprawność ruchową i czuciową.

Podobne prace

Do góry