Ocena brak

Uszkodzenia mięśni

Autor /makumba Dodano /22.05.2014

Najczęściej w wysiłku dochodzi do mechanicznych uszkodzeń mięśni na skutek kontaktu z przeciwnikiem, przyrządem do ćwiczeń, w wyniku upadku lub na skutek naderwania ciągłości włókien mięśniowych wywołanych gwałtowną pracą mięśni. W wyniku rozległych uszkodzeń włókien mięśniowych dochodzi do wzrostu stężenia mioglobiny w osoczu, wydalenia jej z moczem i zmiany jego zabarwienia. Uwolnienie znacznych ilości mioglobiny z mięśni może prowadzić do upośledzenia funkcji nerek.

Uszkodzenie komórek mięśni (rabdomioliza) może być monitorowane na podstawie oznaczeń wewnątrzkomórkowych związków uwalnianych do krwi w wyniku tych uszkodzeń. Najczęściej w tym celu wykorzystywane są oznaczenia stężeń mioglobiny oraz takich enzymów, jak: kinaza kreatynowa (CK), dehydrogenaza mleczanowa (LDH), aminotransferaza asparaginowa. Najlepszym markerem uszkodzeń mięśniowych są enzymy mające specyficzne izoformy mięśniowe, takie jak kinaza kreatynowa i dehydrogenaza mleczanowa, co pozwala na zlokalizowanie miejsca ich uwolnienia, np. z mięśnia szkieletowego, a nie z mięśnia sercowego czy z innych tkanek.

Po wyczerpującej pracy ekscentrycznej stężenie CK w osoczu krwi z wartości wyjściowych około 100 j.m. • 1_1 w ciągu 24—48 godzin po zakończeniu wysiłku może sięgać 10 000 j.m. ■ 1_1. W tym czasie występuje szczyt bolesności i sztywności mięśni. Próbki biopsyjne pobrane w tym czasie dowodzą uszkodzeń struktur mięśniowych, głównie na poziomie linii Z. W niektórych próbkach biopsyjnych występuje aż 50% uszkodzonych włókien mięśniowych. W badanych próbkach mięśni stwierdza się martwicę włókien mięśniowych oraz dowody na istnienie procesów zapalnych w mięśniu.

W kolejnych dniach po wysiłku, który wywołał DOMS, obserwuje się trwający kilka dni spadek siły i mocy mięśni. Po upływie około 1-2 tygodni siła i moc mięśni wracają do wielkości wyjściowych. Interesujący jest fakt, że trening w postaci ćwiczeń ekscentrycznych zmniejsza wielkość uszkodzeń mięśniowych i doznań bólowych mięśni po wysiłkach ekscentrycznych. Wykazano, że po przebytym urazie mięśni w wyniku pracy ekscentrycznej mięśnie stają się odporne na ten bodziec przez około 6-12 tygodni.

 

Podobne prace

Do góry