Ocena brak

Uszkodzenia mięśni

Autor /grubaska Dodano /18.12.2012

Najczęściej mamy do czynienia ze stłuczeniem mięśni przez uraz bezpośredni, w wyniku którego dochodzi do wylewów krwi do mięśnia. Na podłożu wynaczynionej krwi może tworzyć się tkanka bliznowata, która nieraz ogranicza kurczliwość i wydolność mięśnia. W rzadkich przypadkach może nawet dochodzić do tworzenia się tkanki chrzestnej i kostnej (skostnienia śródmięśniowe). Następstwem poważniejszych urazów bezpośrednich są zmiażdżenia oraz rozerwania i przerwania brzuśców mięśniowych oraz ścięgien, np. przerwanie ścięgna piętowego lub ścięgna m. dwugłowego ramienia. Swoistym uszkodzeniem jest oderwanie ścięgna z miejsca przyczepu do kości. Zdarza się to vi przypadkach gwałtownych skurczów patologicznych (tężec, wstrząsy insulinowe), jak i fizjologicznych (np. u biegaczy — oderwanie kolca biodrowego górnego przedniego lub guza kulszowego przez napinające się mięśnie uda). Uszkodzenia mięśni czy nawet oderwania ich przyczepów do kości rzadko wymagają chirurgicznego zeszycia w przeciwieństwie do uszkodzenia ścięgien. W każdym przypadku natomiast obowiązuje odpowiednie unieruchomienie kończyny.

Podobne prace

Do góry