Ocena brak

Usuwanie drobnoustrojów

Autor /hanula Dodano /12.04.2013

Metody związane z usuwaniem drobnoustrojów z żywności polegająna ich mechanicznym oddzieleniu za pomocą filtrowania lub wirowaniaw ciekłych produktach żywnościowych. Skuteczne wyjaławianie cieczyza pomocą filtrów o ściśle określonych małych porach około 0,5 panwymaga wstępnego termicznego wyjałowienia filtru wraz z urządzeniamipomocniczymi oraz wyeliminowanie możliwości wtórnego zakażenia.Filtracja tzw. abakteryjna jest poprzedzana przez procesy klarowaniai prefiltrację, tj. filtrację wstępną zwykle w celu zmniejszeniaobciążenia filtru głównego. Metody ultrafiltracji stosuje się do wyjaławianiamoszczów oraz płynów infuzyjnych i w fermentacji.W przemyśle mleczarskim stosuje się niekiedy metodę ultra wirowaniado oddzielenia drobnoustrojów z mleka przeznaczonego do wyrobuserów twardych. W ultrawirówkach o przyspieszeniu odśrodkowymokoło 40 000 g można usunąć ponad 99,5% drobnoustrojów zawartychw mleku.Z omówionych w skrócie metod utrwalania żywności największezastosowanie do przemysłowego utrwalania żywności mają:— utrwalanie żywności przez zamrażanie,— termiczne utrwalanie żywności,— osmoaktywne utrwalanie żywności.

Podobne prace

Do góry