Ocena brak

USTAWA O ZAWODZIE PSYCHOLOGA A JAKOŚĆ I CELE KSZTAŁCENIA PSYCHOLOGÓW KLINICZNYCH - Założenia do profilu absolwenta psychologii ze wstępnym przygo­towaniem do roli psychologa klinicznego

Autor /Gerard Dodano /13.09.2011

Wraz z przemianami zachodzącymi w szkolnictwie wyższym, w związku z umasowieniem tego wykształcenia, musiały także się zmienić studia psycho­logiczne. W latach, gdy psychologię kliniczną studiowała autorka, na roku bywało od dwudziestu do czterdziestu studentów. Studia były więc elitarne i każdy student mógł odbywać intensywne ćwiczenia w małych grupach. Obecnie liczby te znacznie wzrosły.

Zmieniła się także sytuacja w służbie zdrowia, co utrudnia wprowadzanie zajęć stażowych. Ćwiczenie umiejętności wymaga więc reorganizacji i częściowego przełożenia na czas doskonalenia zawodowego po ukończeniu studiów, tak jak ma to miejsce w innych krajach.

Wynika z tego, że absolwenta psychologii można tylko wstępnie ukierun­kować na rozwiązywanie zadań wynikających z funkcji psychologa klinicz­nego. W całym toku kształcenia warto jednak kierować się pewnym modelem czy założeniami do tego modelu, co zwykło się nazywać profilem (sylwetką) absolwenta psychologii - przyszłego psychologa klinicznego.

Podobne prace

Do góry