Ocena brak

Ustalenie nazwiska dziecka oraz nadanie mu imienia

Autor /Wit Dodano /21.02.2012

 

Nazwisko i imię indywidualizują każdego człowieka, pozwalają odróżnić go od innych ludzi. Ustalenie nazwiska dziecka wynika z więzi prawnych o charakterze rodzinnym i dokonuje się w zasadzie z chwilą urodzenia się dziecka. Natomiast imię dziecka ustalają rodzice sprawujący władzę rodzicielską.

Rodzice nadają dziecku imię, które wpisuje się do aktu urodzenia. Jeżeli natomiast rodzice nie nadadzą dziecku imienia, kierownik USC wpisuje imię zwykle w kraju używanych i czyni o tym wzmiankę dodatkową. W zakresie imienia pewna rola kontrolna przysługuje kierownikowi USC, który może odmówić przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia, jeżeli jest ono ośmieszające, zdrobniałe bądź nie pozwalającego odróżnić płci dziecka.

Jeżeli rodzice zbyt pochopnie nadadzą dziecku imię w ciągu 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia mają możliwość zmiany imienia.

Nazwisko dziecka – ustalenie nazwiska dziecka wynika z więzi prawnych o charakterze rodzinnym i dokonuje się z mocy prawa z chwilą urodzenia.  

Nazwisko dziecka małżeńskiegodziecko urodzone w czasie trwania małżeństwa jego rodziców lub przed upływem 300dni od jego ustania lub unieważnienia uważa się za pochodzące od męża matki. Kwestia nazwiska dziecka zależy od ustalenia nazwiska jego rodziców.

Nazwisko dziecka pozamałżeńskiego:

  1.  
    1. W razie uznania ojcostwa – dziecko nosi nazwisko jakie rodzice uzgodnili przy akcie uznania ojcostwa.

    2. Sądowe ustalenie ojcostwa – jeżeli rodzice nie złożyli oświadczeń albo są one rozbieżne, sąd decyduje o nazwisku dziecka. W razie ustalenia ojcostwa -> dziecko z ukończeniem 13 lat decyduje o zmianie sw ojego nazwiska i wymaga się na to jego zgody.

    3. Dziecko o nieustalonym ojcostwie – dziecko, którego ojcostwo nie zostało ustalone nosi nazwisko, które matka nosi w chwili jego urodzenia. Jeżeli jednak matka zawarła potem małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem dziecka, może ono nabyć jego nazwisko. Jeżeli dziecko nosi nazwisko ojca, w sytuacji małżeństwa matki z innym mężczyzną, nie jest możliwa zmiana nazwiska dziecka.

    4. Dziecko nieznanych rodziców – nazwisko nadaje mu sąd

W przypadku zaprzeczenia ojcostwa dziecko traci nazwisko ojca i nabywa nazwisko matki, jakie nosiła w chwili urodzenia. Natomiast rozwód, nie powoduje zmiany nazwiska dziecka, choćby jeden z małżonków złożył oświadczenia o powrocie do poprzedniego nazwiska.

Podobne prace

Do góry