Ocena brak

UŚMIECHY GODZIN, tom poezji L. Staffa

Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012

UŚMIECHY GODZIN, tom poezji L. Staffa, wyd. we Lwowie 1910. W tomie tym oraz w wyd. dwa lata wcześniej zbiorze Gałąź kwitnąca ukształtował Staff nowy, klasycyst. model poezji pol., znamienny dla okresu przejściowego między Młodą Polską a 20-leciem międzywojennym. Odwołał się w nim do kultury antycznej, a w niej zwł. stoicyzmu, i do chrześc.; na tej podstawie stworzył własną poet. wersję filoz. pochwały życia. Obok motywów kulturowych, wyraźnych zwł. w cyklach Caritas .(w wierszach tego cyklu dominują motywy franciszkańskie) i Śladem stopy antycznej, wyeksponował obrazy pogodnej i harmonijnej natury, przeciwstawionej człowiekowi, którego posiadanie świadomości skazuje na cierpienie (Ziemia dziewicza). Są one poet. ekwiwalentem filozofii klasycyzmu Staiffa dążącej do przeciwstawienia się rozdarciu człowieka i do integracji jego osobowości w naturze i kulturze.

J. KWIATKOWSKI U podstaw liryki Leopolda Staffa, W. 1966; w. MADYDA Motywy antyczne w poezji Leopolda Staffa, Wr. 1962; I. MACIEJEWSKA Leopold Staff. Lwowski okres twórczości, W. 1965.

Podobne prace

Do góry