Ocena brak

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ FRANCHISODAWCÓW NA RZECZ FRANCHISOBIORCÓW - Usługi wstępne (przed uruchomieniem przez franchisobiorcę jego punktu franchisingowego)

Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011

1) Intensywny program szkoleniowy dotyczący takich aspektów jak:

- produkty i usługi oferowane przez system;

- informacje na temat konkurencji;

- techniki marketingowe;

- metody rekrutacji i szkolenia pracowników;

- księgowość i sprawozdawczość;

- zarządzanie zapasami;

- oprogramowanie i sprzęt komputerowy;

- obsługa specjalistycznego sprzętu.2) Pomoc w wyborze lokalizacji.

Franchisodawca zazwyczaj jest lepiej zorientowany co do warunków jakim powinna odpowiadać właściwa lokalizacja dla punktu franchisingowego.

3) Pomoc przy budowie i remoncie lokalu.

Jednolity wizerunek punktów sieci franchisingowej jest z reguły najszybciej i zarazem najtaniej osiągany dzięki zastosowaniu standardowych planów i specyfikacji opracowanych przez franchisodawcę.

4) Zamówienie i instalacja wyposażenia.

5) Zamówienie pierwszej dostawy produktów.

6) Dostarczenie standardowego oprogramowania.

7) Rekrutacja personelu. wielu fianchisobiorców nie ma doświadczenia w prowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych kandydatami na pracowników.

8) Pomoc w zorganizowaniu kampanii promocyjnej w związku z otwarciem punktu franchisingowego.

Podobne prace

Do góry