Ocena brak

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ FRANCHISODAWCÓW NA RZECZ FRANCHISOBIORCÓW - Usługi bieżące (po uruchomieniu przez franchisobiorcę jego punktu franchisingowego)

Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011

1) Regularne wizyty i doradztwo ze strony przedstawicieli franchisodawcy.

2) Szkolenia dla nowych pracowników franchisobiorcy.

3) Prace badawcze nad nowymi produktami. Opracowywanie nowych strategii marketingowych.

Wiele systemów franchisingowych zwiększyło swój udział w rynku i zyski dzięki zastosowaniu nowych pomysłów lub produktów zasugerowanych przez ich franchisobiorców.

4) Wspólne programy zakupowe dla produktów lub usług pochodzących od dostawców zewnętrznych.

5) Kampanie reklamowe i public relations organizowane dla całego systemu franchisingowego.

6) Dostarczanie jednolitych materiałów promocyjnych do wykorzystania w punktach franchisingowych.

7) Organizacja udziału w targach.

8) Wdrożenie wspólnych procedur w zakresie kompleksowej obsługi klientów

9) Umożliwienie franchisobiorcom wzajemnej wymiany doświadczeń poprzez organizowanie cyklicznych spotkań franchisobiorców.

10) Opracowanie wspólnej dla całego systemu witryny internetowej

Podobne prace

Do góry