Ocena brak

Urząd ochrony państwa - Straż Graniczna

Autor /Romek Dodano /18.08.2011

Obejmuje zespół adm.-polit, celnych, sanitarnych i militarnych przedsięwzięć podejmowanych przez suwerenne państwo celem niedopuszczenia do nielegalnego przekroczenia granicy państwowej i przewożenia przez nią określonych towarów bez zezwolenia. Funkcje wykonawczo-zarządzające ochrony granicy wykonuje Straż Graniczna. Straż Graniczna w czasie wojny (mobilizacji) staje się częścią Sił Zbrojnych. Funkcjonariusze jej mają prawo użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Centralnym org. adm. państw. jest Komendant Główny Straży Granicznej, podległy Min. Spr. Wew. i Adm., powołany na jego wniosek przez Prezesa R.M. Zadania:

- ochrona granicy państwa

- kontrola ruchu granicznego

- wydawanie wiz

- zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnym przekroczeniom granicy.

Podobne prace

Do góry