Ocena brak

Urząd ochrony państwa - Policja

Autor /Romek Dodano /18.08.2011

Są dwie prawne sfery działania policji:

1. zewnętrzna - system pr. ustawowego i podporządkowane mu pr. tworzone przez naczelne org. adm. państw. (R.M. i Min. Spr. Wew. i Adm.). Akty te określają zadania policji i formy (Ogólne - wydawanie decyzji, kontrola w ruchu drogowym, Szczególne - np. użycie broni palnej) , metody działania jej w celu realizacji tych zadań.

2. wewnętrzna - wszelkie czynności odbywają się wg norm kompetencyjnych.

Prawne formy działania: dot. działań w sferze adm. państw., związane są ze ściganiem karnym i wymiarem sprawiedliwości (kk i kpk), wykonywane są na zlecenie org. adm. państw. i sam., są to działania profilaktyczne i społ.-org. Centralnym org. adm. państw. jest Komendant Główny Policji, podległy Min Spr. Wew. i Adm., jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy policji. (odwoł. i powoł. jak Szefa UOPu) Terenowe org. policji:

- komendanci wojewódzcy (wykonują swe zadania za pomocą urzędów zwanych komendami)

- komendanci rejonowi (wykonują swe zadania za pomocą urzędów zwanych komendami)

- kom. komisariatów (wykonują swe zadania za pomocą komisariatów).

Podobne prace

Do góry