Ocena brak

Urlopy, wydajność pracy

Autor /wirek00 Dodano /07.02.2011

1.Urlop wypoczynkowy(coroczny, nieprzerwany, płatny)

Wymiary urlopu:

20 dni-jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat

26 dni-jeżeli pracownik pracuje ponad 10 lat

Tytuły ukończenia:

-Zasadnicza szkoła-czastrwania nauki(max.3 lata)

-Średnia szkoła zawadowa(max 5 lat)

-Śerdnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczej (5 lat)

-Średnia LO (4 lata)

2.Urlop na żądanie – max4dni urlopu w roku kalendarzowym

3.Urlop bezpłatny – na pisemny wnosek pracownika

4.Urlop macierzyński:

Wymiary urlopu:

-16 tyg. Przy pierwszym porodzie

-18 tyg. Przy każdym następnym porodzie

-26 tyg. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie

Co najmniej 2 tygodni mogą przypadac przed przewidywaną data porodu.

5.Urlop wychowawczy-do 3 lat w celuopracowania osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do 4 lat;ma prawo pracownik zatrudnony co najmniej 6 miesięcy.

Może byc wykorzystany najwyżej w 4 częściach.

Rodzice lub opiekunowie mogą jednocześnie byc na urlopie przez okres 3 miesięcy.

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno Dziecko w wieku do 14 lat przysluguje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy do 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia(jeden rodzic uprawniony).

Wydajnośc pracy- jest to suma produktow wykonanych w okreslonej jednostce czasu,przypadajaca na jednego zatrudnionego.

Rodzaje:

-indywidualna wydajnośc pracy

-wydajnosc pracy grup pracownikow

-spoleczną wydajnosc pracy

Wskaźnik wydajnosci pracy = wielkośc efektow pracy / naklad pracy żywej

Podobne prace

Do góry