Ocena brak

URBAN RAFAŁ

Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012

URBAN RAFAŁ, ur. 24 VII 1893 w Winiarach pod Głogówkiem (Śląsk Opol.), zm. 12 I 1972 w Warszawie, śl. pisarz i gawędziarz, działacz społeczny. Z wykształcenia ogrodnik. Podczas I wojny świat, w armii prus., jeniec kanadyjski, 1918-20 przebywał w Anglii. Powrócił na Śląsk, po plebiscycie podróżował (do Szwajcarii, Francji, Czech, Austrii, Kanady, Niemiec) pracując i studiując ogrodnictwo. Od 1931 w Głogówku, prowadził gospodarstwo rolno-sadownicze. Spisywał podania lud. i baśnie. Jako pisarz debiutował w konkursie na utwór lit. poświęcony ziemi nyskiej, zdobywając 1948 nagrodę za komedię Termin nyski (rkps), ukazującą walkę prostego człowieka z hitlerowską polityką dehumanizacji świata. Utwory i artykuły ogłaszał w czasopismach („Odra", „Poglądy", „Polityka", „Życie Lit."), kalendarzach, almanachach. Twórczość U., o charakterze liryczno-gawędziarskim, wyrosła z lud. tradycji Opolszczyzny; odznacza się barwnym słownictwem gwarowym, często przejętym z języka staropol., ekspre-sywnością stylu. Jej najważniejszą pozycją są gadki, bogate w motywy przyrody i fantastyki (druk. w Kalendarzu opolskim TRZZ1959, 1960-62, 1964); obejmuje też bajki, opowiadania, współcz. komedię obycz. Pofyrtaniec na zolytach oraz prozę autobiogr. (nagroda m. Nysy 1948 za fragm. Szkoła oraz nagroda państw. 1954 wspólnie z autorami Pamiętników Opolan, za Zielone lata śląskiego miczurinowca, wyd. tamże).

Antologia współczesnej poezji ludowej, oprac. J. Szczawiej, wyd. 2 W. 1972.

Z. BEDNORZ Ludowe żniwo literackie, Wr. 1966.

Podobne prace

Do góry