Ocena brak

Urazy splotu ramiennego

Autor /mirela Dodano /29.04.2014

Urazy splotu ramiennego mogą dotyczyć górnejczęści splotu — porażenie Erba, lub dolnejczęści splotu — porażenia Klumpkego. Urazysplotu ramiennego występują w 0,25% wszystkichporodów [50]. Najczęstszymi urazami sploturamiennego są porażenia Erba, które dotyczągórnej części splotu pochodzącej z 5. i 6. segmentuszyjnego [50]. Występują one głównie w wyniku trudnych porodów pośladkowych lubkleszczowych.

Zdrowienie odbywa się samoistniei trwa zazwyczaj kilka dni do kilku tygodni.Jeżeli jednak się przedłuża, to mogą pojawić sięprzykurcze mięśni ramienia i okolicy stawułokciowego oraz zaniki dotkniętych grup mięśni.Wśród zaburzeń ruchowych dominują trudnościz rotacją zewnętrzną, wyprostem i odwodzeniemramienia oraz zgięciem w stawiełokciowym, odwracaniem przedramienia i wyprostemnadgarstka. Wspomaganiem zdrowieniajest utrzymywanie kończyny górnej w ułożeniupośrednim w wyniku odpowiedniego mocowaniarękawów koszulek. Wykonują to samirodzice poinstruowani przez terapeutę. Ułożeniepośrednie zabezpiecza przed ponownymurazem splotu ramiennego oraz zapobiega nadmiernemurozciąganiu zwiotczałych mięśni,ścięgien i więzadeł. Niekorzystne jest utrwalaniesię w pozycji pośredniej przywiedzenia i rotacjiwewnętrznej ramienia mogące być przyczynąpowstania przykurczów. Należy temu zapobiegaćostrożnie wykonując ćwiczenia w zakresieruchów (range of motion exercises — ROMexercises). Zazwyczaj przed rozpoczęciemusprawniania powinno się odczekać około 2 tygodni,oczekując na samoistną poprawę.

Podobne prace

Do góry